Początki działalności społecznej

W 1895 r. Grabski wrócił z Paryża do Borowa. Decyzję o przybyciu do kraju podjął, aby pomóc choremu ojcu, bowiem starszy brat Stanisław za aktywny udział w ruchu socjalistycznym miał zamknięty powrót na ziemie zaboru rosyjskiego, a starsza siostra Zofia przebywa na zesłaniu. Zofia w swych "Wspomnieniach" pisała "...podjął decyzję, w poczuciu, że skoro starszy brat zamknięty ma powrót i wszedł już na drogę samodzielnej pracy naukowej, jemu więc, młodszemu, należy przygotować się do objęcia z czasem Borowa. Władek wiedział, jakoby ojca bolało, gdyby żadnemu z synów nie mógł zostawić umiłowanego warsztatu pracy..."

Starszy brat w tym czasie kończył pracę doktorską w szwajcarskim Bernie. Tutaj poznał i pokochał pannę Ludmiłę Rozenównę, którą wkrótce poślubił w 1895 r. i zamieszkał z nią na Węgrzech, a następnie na Słowacji, niedaleko granicy z Galicją.

20 sierpnia 1896 r. Władysław wraz z rodzicami i siostrą Haliną uczestniczył w ceremonii ślubnej siostry Zofii, która wyszła za mąż za Dymitra Kirkora. Ślub odbył się w kościele Karmelitów w Krakowie.

W 1897 r. na skutek ciężkiej choroby serca i zapalenie nerek umarł Feliks Grabski. Został on pochowany na cmentarzu w Oszkowicach, w grobie dziadka Władysława.

Po śmierci ojca Władysław Grabski przerwał studia w Halle i zamieszkał w Gasłowicach, administrując jednocześnie Borowem. Dzięki swej wytrwałej pracy zmienił i znacznie ulepszył rodzinny folwark. Był, podobnie jak jego ojciec, prekursorem uprawy buraków cukrowych, sprowadził do gospodarstwa buhaje w celu uszlachetnienia pogłowia krów, założył też stawy rybne. Swą działalność społeczną zainicjował, zakładając w 1899 r. rolniczą stacje doświadczalną pod Kutnem - drugą tego typu stację w Królestwie Polskim.

W roku następnym był współorganizatorem spółki melioracyjnej. W 1901 r. zorganizował pod Kutnem pierwszą w Królestwie fabrykę drenów "Spójnia", działającą jako spółdzielnia rolna. W 1903 r. założył drugie w Królestwie Kółko Rolnicze w Boheniu. Tutaj też zorganizował pierwszą w kraju spółdzielnię mleczarską.