Dzieciństwo

Władysław Grabski urodził się 7 lipca 1874 r. w Borowie nad Bzurą w powiecie łowickim. Był trzecim dzieckiem Feliksa i Stanisławy z Mittelstaedtów. Starszy brat Stanisław urodził się w 1871 r. Był on współorganizatorem PPS, wybitnym politykiem, ekonomistą, publicystą, członkiem Komitetu Narodowego Polskiego, posłem, ministrem, wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Narodowej.


Siostra Zofia, późniejsza wybitna działaczka PPS, sybiraczka, a następnie żona ministra Przemysłu i Handlu, przyszła na świat w 1872 r.

Najmłodsza siostra Halina urodziła się w 1876 r. Była utalentowaną pianistką, żoną profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Józefa Brzezińskiego, który był też wieloletnim prezesem Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie.

Dziadkiem Władysława był Andrzej Rafał Grabski (1789-1881), syn Franciszka, dzierżawca Śladkowa, Małachowic i Rakowa. Przeprowadził on wywód szlachectwa w 1837 r. w Królestwie Polskim. Umarł w wieku 92 lat. Jego pogrzeb w Oszkowicach zamienił się w duży zjazd ziemian i okolicznych chłopów. Andrzej Rafał bardzo kochał wnuki i starał się wpłynąć na ich wychowanie.

Ojciec Władysława, Feliks Grabski (1829-1897), absolwent gimnazjum płockiego o rozbudowanych zainteresowaniach historycznych i politycznych oraz wielbiciel tradycji wolnościowo-powstańczych, miał opinię dobrego agroma i postępowego gospodarza. Z własnej inicjatywy uwłaszczył chłopów w swym majątku w Borowie w 1859 roku i przeprowadził reformę rolną. Reforma ta polegała głownie na tym, że wszystkim ordynariuszom, pracującym przynajmniej 10 lat i wyrażającym chęć samodzielnego gospodarowania, odstępował na własność 10 morg ziemi i udzielał w pierwszych latach pomocy materialnej.

Wśród Grabskich żywe były tradycje powstania wielkopolskiego z 1848 r. pielęgnowane przez rodzinę matki, która aktywnie uczestniczyła w zrywie niepodległościowym. Brat dziadka Władysława Jan Mittelstaedt (1841-1913), absolwent Instytutu Marymonckiego, brał aktywny udział w powstaniu styczniowym, walcząc w oddziale Józefa Dworzaszka. Schwytany przez Rosjan został skazany na karę śmierci, którą zamieniono na 12 lat katorgi.

Babką Grabskich była Seweryna Mittelstaedt z Zakrzewskich, której przodkiem był Ignacy Wyssogota-Zakrzewski, prezydent Warszawy w czasie Sejmu Czteroletniego i insurekcji kościuszkowskiej. W 1882 r., z myślą o edukacji dzieci, matka Władysława zamieszkałą w Warszawie. Wcześniej, korzystając z pomocy guwernantek, uczyła w Borowie dzieci pisać, czytać i początku rachunków oraz języków obcych. Szczególną uwagę zwracała na naukę katechizmu i historii Polski.

W latach 1883-1892 Władysław uczęszczał do męskiego V gimnazjum filologicznego w Warszawie, które wcześniej ukończył jego starszy brat Stanisław.